Tržiště

 Marketplace building levels

Předpoklady (základní)

Hlavní budova level 3 a Sklad level 1


Stavba levelu 1:

Suroviny:80Wood70Clay120Iron70Crop
Doba stavby
tiki-download_file.php?fileId=841 00:00:30


Přehled funkcí

  • Odesílání, nakupování a prodávání surovin
  • Přerozdělování suroviny s NPC obchodníkem
  • Nastavování a upravování obchodních cest
  • Přehled nad pohybem obchodníků


Popis
Zde můžeš obchodovat se surovinami s ostatními hráči. Čím vyšší level tržiště postavíš, tím více mohou tví obchodníci reálně směnit.

 

Odesílání surovin

Jak můžů odeslat suroviny ostatním hráčům?

Zaprvé musíš mít dostupné obchodníky pro uskutečnění obchodu. 


Přehled ti ukáže kolik obchodníků máš k dispozici a kolik jich je na cestě nebo jsou rezervováni, neboť právě prodávají. Na obrázku můžeš vidět 20 dostupných obchodníků. 

Pokud máš dostatečný počet obchodníků, můžeš se rozhodnout kolik surovin chceš poslat dalšímu hráči a hlavně kam mají směřovat. 


Dobré vědět: Co mi říká UI v tomto okně? 


V každém obchodu je zobrazeno množství dostupných surovin v levé části jako tlustá zelená čára. Šedivá čára ti naopak ukazuje maximální možný počet přepravených surovin tvými obchodníky. Každá z oddělujících čar reprezentuje jednoho z tvých obchodníků. Výraznější čára zobrazuje maximální počet aktuálně dostupných obchodníků. Nemohu poslat suroviny ostatním hráčům. Proč? 

Odesílání surovin je v podstatě dar druhému hráči. Abychom omezili zneužívání herních mechanik, odesílací funkce je vypnutá prvních sedm dní. Pokud chceš i přesto nabídnou nějakému hráči, musíš s nimi provést obchod (něco za něco).Tagert village search field in the marketplaceJe možné zasílat suroviny do mých vlastních vesnic?  

Jasně že jo! To můžeš dělat vždy. Tedy pokud máš aspoň dvě vesnice. Jakmile je máš, uvidíš při rozklikávacím menu svou vesnici - stačí kliknout. Tak můžeš posílat suroviny aniž by si musel psát jméno vesnice (ale i to můžeš, když chceš).


Co znamená to číslo vedle mé vesnice? (To v tržišti hned vedle názvu vesnice)

To číslo znázorňuje počet opakovaných dodávek, které obchodníci provedou. V základu je to vždy jedenkrát. Pokud chceš větší počet opakování, tak to číslo zvyš (naklikej) a obchodnici se budou točit jakmile budou volní. Pozor, pro zpřístupnění této funkce však budeš potřebovat nějaké zlaťáky. První odemknutí tě bude stát 50 zlatých, další slot 25. 


Nakupování surovin

Buy window in the marketplace


Jak můžu nakupovat suroviny od ostatních hráčů?  

Aby si mohl nakupovat od ostatních hráčů, musíš přepnout na záložku Koupi. Zde najdeš aktuálně platné nabídky od hráčů.


Jak můžu hledat specifickou nabídku? 

K filtrování nabídek, které odpovídají tvým požadavkům můžeš použít možnost zvolit požadovanou surovinu kliknutím na ní v sekci hledání a obráceně v sekci nabídek. 

Pokud chceš vidět pouze nabídky v poměru 1:1, zvol tuto možnost. Toto ti zobrazí i nabídky, které jsou výhodnější. Například 0.8, nejnižší poměr je však poměr 0.5. V základním nastavení uvidíš vždy 1:X nabídky, aby si mohl vidět všechny nabídky. 


Co bych vše měl zvážit před odsouhlasením nabídky?

Jakmile se rozhodneš nabídku přijmou, směna proběhne instantně a nelze směnu zrušit. Aby ses vyhnul nevýhodným obchodům, je dobré počítat s odchozí a příchozí cestou obchodníků a místem ve skladišti, když suroviny přinesou. 

Nabídky jsou dále tříděny dle času, koukni se se i na další stránky, třeba tam najdeš nabídku, která ti bude vyhovovat více. 


Prodej surovin 


Jak můžu na tržišti něco nabídnout? 

K nabídnutí surovin musíš jít na záložku Prodej. Zde můžeš umístit své nabídky, které můžou ostatní přijmout. 


K umístění nabídky musíš zvolit co a kolik čeho chceš prodat a co za to na oplátku vyžaduješ. Zadáním těchto údajů uvidíš výsledný poměr nabídky a kolik obchodníků bude potřeba k uskutečnění obchodu. 


                                            Pozor: Nejvyšší poměr poměr obchodů je 2:1 a nejnižší  1:2 (0.5) 


Když si spokojen s vytvořenou nabídkou, stiskni tlačítko prodat a prodej bude připraven - k uskutečnění obchodu dojde až si s někým plácnou :-)


Co se stane s mými nabízenými surovinami? 

Když umístíš svou nabídku na tržiště, suroviny jsou přesunuty z tvého skladiště nebo sýpky na trřiště. Takto umíštěné suroviny jsou také ochráněny před uloupením od ostatních hráčů (defacto online úkryt, chytrý, co?). Je možné nabídku omezit? 

Samozřejmě! Můžeš nabídku omezit časově nebo ji učinit dostupnou pouze pro členy království.

Omezení: Pokud nechceš aby tví obchodníci byli pryč po moc dlouhou dobu, pak můžeš nastavit maximální možnou dobu cestování k uskutečnění obchodu. Čas můžeš uvést v hodinách - tedy pokud nastavíš hodnotu 5, pak pouze hráči s dochozí vzdálenostní menší než 5 hodin budou moci přijmout vaší nabídku.  Tohle nastavení si můžou zkontrolovat ve sloupci doby trvání. 


Omezení pouze pro členy království: Pokud chceš, aby byla nabídka platná pouze pro členy království, tak tuto možnost musíš zaškrtnout. Pouze členové království pak uvidí tvojí nabídku. 

Pozor: Omezení je možné zvolit až po odehraných sedmi dnech! 


Je možné zrušit nabídku? 

Tak určitě! Můžeš jí zrušit do té doby, dokud ji jiný hráč nepřijme. Ke zrušení stačí u dané nabídky stisknout ikonu koše. Zrušením nabídky se ti navrátí suroviny do skladiště nebo sýpky a uvolní se ti tak i obchodník, který prodával. Před zrušením nabídky je tady opravdu dobré mít dostatek místa ve skladech nebo v sýpce. 


Jiný hráč přijal moji nabídku. Co se bude dít? 

Když je nabídka přijata, obchodníci obou stran začnou přemisťovat suroviny. Rychlost obchodníků je určena dle kmenu hráče. 

  • Galští obchodníci unesou 750* surovin a cestují rychlostí 24 polí za hodinu. 
  • Římští obchodníci můžou nést 500* surovin a mohou cestovat rychlostí 16 polí za hodinu 
  • Germánští obchodníci můžou nést 1000* surovin a mohou cestovat rychlostí 12 polí za hodinu 

* Čísla jsou platná pro vesnice, které namají postavenou obchodní kancelář - tyto čísla se mění s úrovní obchodní kanceláře.  


Směna surovin za pomocí NPC obchodníka

NPC merchant window in the marketplace

Jak můžu přerozdělit své suroviny ve svém skladě? 

Pokud potřebuješ nějakou specifickou surovinu a nechceš kvůli ní provádět obchody, můžeš využít služeb NPC obchodníka. NPC obchodník ti rád vymění tvé suroviny ve chtěném poměru za kurz 1:1, avšak vezme si za to v základu 5 zlaťáků. 


Příklad

Máš 100 dřeva, 690 hlíny, 700 železa a 1500 obilí. Chceš postavit pokladnu, která vyžaduje 720 dřeva, 685 hlíny , 645 železa a 250 obilí. Nemáš teda dost dřeva k postavení pokladnice. za využití NPC obchodníka můžeš ihned směnit 620 dřeva za 620 obilí a můžeš stavět. 


Kde můžu najít NPC obchodníka?Where can I find the NPC merchant?

Exchange resources automatically

Pokud chceš, můžeš využít NPC obchodníka ke stavění budov či trénování jednotek - stačí jednoduše jít k tvému cílu a stisknout "Vyměn suroviny automaticky" a za 5 zlatých (tato možnost se zobrazí pouze když máš dostatek surovin). Suroviny budou pak automaticky přerozděleny pro dokončení akce.  


Manually adjust resource exchange

Pokud však chceš poměr sám upravit, vybet možnost "Manuálně upravit směnu surovin" - toto tlačítko se nachází nad automatickou směnou. NPC trader in the barracks


V průběhu trénování jednotek ti bude umožněn náhled na počet jednotek, které lze vycvičit při použití automatické směny surovin za využití NPC obchodníka. Narozdíl od budov zde není výměna zcela automatická, avšak odhad směny je poměrně přesný, upravit si ho však můžeš sám pro získání nejlepšího výsledku. Locks on the resources for the NPC merchant

K cěmu jsou zámky u NPC obchodníka?

Můžeš využít zámků, aby ti vybrané suroviny zůstali uzamčené a pohybovali se při směně pouze ostatní. Takto můžeš přesněji upravovat směnu.

Spravování obchodních cest

Jak nastavím obchodní cestu? 

Pro nastavení obchodní cesty je potřeba mít aktivovaný "Travian plus" účet. Pokud máš tuto premiovou funkci aktivovanou, můžeš nastavit novou cestovní trasu do vlastních vesnic nebo do Divu světa.

Při nastavování obchodní cesty můžeš nadefinovat jaké suroviny a kolik z nich odesílat. Stejně jako u odesílání surovin se můžeš podívat, kolik obchodníků budeš potřebovat a můžeš vybírat své vesnice ze seznamu a nastavovat opakování.Co dělá časový rozvrh obchodníků?

S časovým rozvrhem obchodníků si můžeš nadefinovat, kdy začnou obchodníci odesílat suroviny. Kliknutím na tlačítku "+" můžeš přidat nové časování pro obchodníka. V aplikaci není žádné tlačítko "+", ale můžeš si zde zvolit čas rovnou kliknutím na vybranou hodinu. Tento časovač vyhodnotí dobu přemisťování a odešle ochodníka ve vhodná čas. Časovačů si můžeš přidat v průběhu 24 hodin kolik chceš. Obchodník svou cestu započne v definovaný čas, i když si offline.  Tak jsem si nastavil obchodní cestu, co nyní?

Můžeš si buď vytvořit další obchodní cesty nebo upravovat existující. 


Pro existující obchodní cesty můžeš pozastavit, pokud chceš aby si dal obchodník po nějakou dobu pohov. 

Můžeš také upravit hodnoty přepravovaných surovin kliknutím na tlačítko upravit či trasu odstranit kliknutím na ikonu koše.  Přehled pohybu obchodníků 

Merchants window in the marketplaceK čemu je záložka "Obchodníci" v Tržišti?

Zde můžeš pozorovat všechny pohyby tvých obchodníků a získat tak ucelený přehled.Můžeš zde vidět, kam tvoji obchodníci jdou, kolik toho sebou nesou, jak dlouho jim bude trvat než dosáhnou požadované destinace. Stejné informace jsou zobrazeny pro obchodníky od ostatních hráčů a také u tvých vracejících se obchodníků, které si předtím odeslal.

Zde taky může instantně dokončit přesun do jedné z tvých vesnic ( za nějaký ten zlaťák či kartu).  Doba stavění a suroviny potřebné pro stavbu Tržiště 

Zde máte přehled potřebných surovin k postavení jednotlivých úrovní Tržiště, čas potřebný k dokončení stavby a další hodnoty jako například nárust populačních či kulturních bodů a počet obchodníků na dané úrovni.


LevelWood Clay Iron Crop tiki-download_file.php?fileId=841PopulationPopulation (Celkově)Culture pointsObchodníci
180701207000:00:304441
2100901559000:03:552642
313011519511500:08:202853
417014525014500:15:3021064
521519032019000:36:002
1275
627524041024001:23:0031596
735031053031002:05:00318117
845039567539502:50:00321138
957550586539503:30:00324159
10740645110564504:00:003271910
11945825141582504:50:003302211
12121010601815106005:45:003332712
13154513552320135506:45:003363213
14198017352970173507:40:003393914
15253522203805222008:50:003424615
16324528404870284009:55:004465516
17415536356230363511:25:004506717
18531546507975465013:30:004548018
196805595510210595515:35:004589619
208710762013065762017:40:0046211520Byla tato odpověď užitečná? Ano Ne

Send feedback
Je nám líto, že jsme vám nemohli pomoci. Pomozte nám zlepšit tento článek a napište nám zpětnou vazbu.