Yağma Limitlemeleri

Bazı özel durumlarda bir oyuncudan yapabileceğiniz yağma için limitlemeler uygulanmaktadır. Bu durumda savaş raporunda size bununla ilgili bilgi sunulur.

 


Eğer son 3 gün içinde aynı PC'den oynadığınız bir oyuncuyu yağmalamaya çalışırsanız:

  • Eğer hedef oyuncunun toplam nüfusu sizden büyükse oyuncuyu sadece hesabının tüm üretiminin 2 saatliği kadar yağmalayabilirsiniz
  • Eğer hedef oyuncunun toplam nüfusu sizden küçükse yağmalayamazsınız
  • Eğer hedef oyuncu sizden veya temsilcilik paylaştığınız bir oyuncudan yakın zamanda hammadde aldıysa yağmalayamazsınız

 


Eğer son 3 gün içinde aynı IP'den veya temsilcilik paylaştığınız bir oyuncuyu yağmalamaya çalışırsanız:

  • Eğer hedef oyuncunun toplam nüfusu sizden büyükse oyuncuyu sadece hesabının tüm üretiminin 4 saatliği kadar yağmalayabilirsiniz
  • Nüfus olarak sizden büyük ve sizin krallığınızda olmayan oyuncular sınırsız yağmalanabilir
  • Eğer hedef oyuncunun toplam nüfusu sizden küçükse oyuncuyu sadece hesabının tüm üretiminin 2 saatliği kadar yağmalayabilirsiniz

 


Sizin krallığınızda olan fakat hiçbir bağlantı ilişkinizin bulunmadığı oyuncuları yağmalamaya çalışırsanız:

  • Eğer hedef oyuncunun toplam nüfusu sizden büyükse oyuncuyu sadece hesabının tüm üretiminin 9 saatliği kadar yağmalayabilirsiniz
  • Eğer hedef oyuncunun toplam nüfusu sizden küçükse oyuncuyu sadece hesabının tüm üretiminin 6 saatliği kadar yağmalayabilirsiniz

Bu açıklamayı yeterli buldun mu? Evet Hayır

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.