Kdy mohu převádět moje Zlaťáky?

Existují dva způsoby jak převést Zlaté:

-Ukončením herního světa

-Smazáním svého avatar na herním světě


Pokud je jedna z podmínek splněna budou vaše zbývající Zlaťáky automaticky převedeny do lobby. Zlato nebude převedeno, pokud je avatar zabanován!

Jaké Zlaťáky mohou být převedené?

Převádět lze pouze Zlaťáky, které jste zakoupili. Zlaťáky , které byly již jednou převedeny, lze tedy převést znovu. Zlaťáky, které jste získali jiným způsobem (z úkolů, výměnou se stříbrem atd.), není přenosné.

Můžete převést pouze zbývající Zlaťáky.

Kam můžu své zlaté převést? 

Můžete převést své zlato do každého herního světa, ve kterém máte avatara. Tento avatar nesmí být zabanován, v tutoriálu ani ve fázi mazání.


Vezměte prosím na vědomí, že zlato zakoupené ve světě Travian Kingdom je platné pouze pro světy Travian Kingdoms. Takže Zlaťáky z Travian: Legends nelze převést na Travian Kingdoms a naopak. Také nemůžete převádět zlato z jednoho účtu do druhého (to znamená, že duální uživatelé nemohou přenášet zlato navzájem).


Proč je vedle Zlaťáků v lobby zobrazena vlaječka? 


Zlaťáky jsou přenositelné pouze mezi herními světy zemí se stejnými cenami zlata (např. Domény „COM“ a „DE“ mají stejné ceny zlata. Domény „RU“ a „TR“ však nikoli.)


To znamená, že zlato z herních světů RU lze převádět pouze do jiného herního světa RU; Zlato z herních světů TR lze převést 

pouze do jiných herních světů TR. To je vizualizováno vlajkami, které vám ukazují, do kterého herního světa můžete

Mezinárodní Zlaťáky (zobrazené s mezinárodní vlajkou) lze převést do jakéhokoli herního světa.


Jak můžu převést svoje Zlaťáky? 


Jakmile se vaše Zlaťáky převedou do lobby, můžete si je prohlédnout v přehledu herního světa.Jednoduše si vyberte herní svět, ve kterém chcete použít vaše Zlaťáky, a klikněte na „Přenést do herního světa“. Pamatujte, že Zlaťáky nelze rozdělit a že převod nelze vrátit zpět. Celá částka bude převedena do vybraného herního světa.


Jak mohu převést své Zlaťáky z Testovacích herních světů? 

Testovací Zlaťáky lze přenést pouze v rámci testovacích herních světů. To znamená, že zakoupené zbytky Testovacích Zlaťáků  budou převedeny do lobby. Tam budou označeny jako TEST Zlaťáky a budete jej moci použít pouze v jiných testovacích kolech. Nebudete moci přenést testovací Zlaťáky do testovacích kol.