Support:

Prohřešky:

Plus Support:

Pakliže jsi, nejsi jist kterou kategorii zvolit, doporučujeme zvolit tu, kterou shledáváš nejvíce vhodnou. Tvá zpráva bude vždy zodpovězena. Nezapomeň prosím v případě potíží popsat/screenovat případný bug/problém podrobně jak je to jen možné.  Urychlí to vyřízení ticketu a také zrychlí nápravu. Jakmile obdržíš odpověď, uvidíš ve hře oznámení:    

 

Dále vždy máš možnost podívat se na Tvé tickety u suportu. Je zde ikonka zvaná „Moje tickety“ přímo naproti tlačítku „odeslat“ na obrazovce Help centra. Je zde také vidět přehled všech ticketů, které jsi zaslal na herní support.